Naše další weby:   
LESS & TIMBER, a.s.
Společnost LESS & TIMBER, a.s.

Založena 16. 9. 2003 jako 100% dceřiná společnost holdingu LESS. Zabývá se komplexním zpracováním přesíleného kvalitního certifikovaného dřeva, s většinovým zastoupením smrku.

LESS & TIMBER znamená již od roku 2003 produkci dřevozpracujícího průmyslu ve špičkové kvalitě. Společnost LESS & TIMBER, a.s. je významným producentem truhlářského a stavebního řeziva a dále radiálních lamel s navazující výrobou lepeného hranolu, jehož je největším výrobcem v České republice a jedním z největších v Evropě. Od 1. ledna 2015 je společnost součástí české investiční skupiny Jet Investment investující do tradičních českých podniků s mnohaletou historií.

Společnost LESS & TIMBER, a.s. patří k významným zpracovatelům kvalitní kulatiny v Evropě. Zabývá se komplexním zpracováním dřeva, převážně kvalitního přesíleného jehličnatého dřeva s většinovým zastoupením smrku s postupným nárůstem podílu borovice a modřínu.

LESS & TIMBER, a.s. provozuje v Čáslavi a Dlouhé Vsi u Sušice pilařské závody s celkovou roční kapacitou pořezu až 350 000 m3 a v Klášterci nad Orlicí závod na výrobu lepeného hranolu a nábytkářských polotovarů s ročním objemem výroby až 20 000 m3.

LESS & TIMBER, a.s. využívá ve svých provozech nejmodernějších technologií ve dřevozpracujícím průmyslu založených zejména na pásových pilách. To se týká zejména pily v Čáslavi, která patří mezi nejmodernější provozy obdobného typu v Evropě. Součástí areálu čáslavské pily je i jedna z nejmodernějších evropských kogeneračních jednotek zaměřených na spalování dřevní biomasy a produkující elektrickou energii dodávanou do sítě a tepelnou energii využívanou v sušárnách zdejší pily. Kogenerační jednotka je provozována dceřinou společností LESS & ENERGY s.r.o.

Lepený program
Svým zaměřením navazuje na pilařské provozy a zároveň je pro ně významným odběratelem radiálního a poloradiálního řeziva (lamel).

Vysušené a kalibrované lamely se optimalizují – krátí se (kapování) a rozdělují podle kvalit; krátké přířezy jsou délkově napojovány (v taktovém lisu pomocí klínového spoje na cinkovačce); následně se lamely hoblují a po nanesení lepidla se lisuje hranol ve stěnových lisech.

Hlavním produktem je vrstvený a délkově napojovaný hranol používaný při výrobě oken a dveří.