Naše další weby:   
LESS & TIMBER, a.s.
Certifikáty
Firma LESS&TIMBER, a.s. je držitelem těchto certifikátů a osvědčení:

Certifikát shody systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát shody procesu spotřebitelského lesních produktů (C-o-C) s požadavky standardu PEFC CFCS 2002:2011
Osvědčení - lepený hranol Certifikát lepené dřevo GL 24
Osvědčení - dřevní brikety

Kompletní certifikáty LESS & TIMBER a.s..